PSYKOTERAPI - KONSULTATION - UTREDNING - DIAGNOSTIK

 

HANDLEDNING - COACHING

 

 

  • Klinisk klient- och patientinriktad verksamhet

§         KONSULTATION  

§         Konsultation och rådgivning i samband med livssituationsproblem.

§         Psykologiska frågeställningar: känslomässiga frågor, psykiska svårigheter.

§         Rådgivning; relationsproblematik, social problematik. 

§         Barnpsykologiska frågeställningar.

  • PSYKOTERAPI  - vuxen- och tonårspsykoterapi.

§         Psykodynamisk långtidspsykoterapi. Problemfokuserad tidsbegränsad psykoterapi.

§         Krispsykoterapi.

§         Stödpsykoterapi.

  • PSYKOLOGISK BEHANDLING

§         Kognitiv psykoterapi vid exempelvis beteende- och ångest-/depressionsproblematik..

§         Kris- anpassningsstöd vid medicinsk sjukdom & medicinskt och/eller psykiskt trauma.    

§         Psykologisk symptombehandling. 

  • PARTERAPI

§         Samlevnad, samlevnadsproblematik

 

 

 

  • Utredning - diagnostik

§         Psykologiska utredningar. Psykodiagnostik, psykologisk testdiagnostik, psykosociala utredningar.
Bedömningar i anslutning till juridiska mål. 

§         Psykologiska kapacitetsbedömningar, personlighetsbedömningar. Barnpsykologiska frågeställningar.

  • Personlig utveckling - rådgivning - personlig vägledning - utvecklingsstöd - coaching

 

 

      

Även möjlighet till

Psykoterapi / psykologisk behandling 

till reducerad taxa 

hos terapeuter i utbildning 

med kvalificerad handledning

 

Ytterligare info, klicka här

Ansv. Krister K. Boman
Fil.dr, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut

 

Sankt Eriksgatan 76

113 25 Stockholm

T-bana S:t Eriksplan

Telefon: 08-33 11 03, Fax: 08-32 02 74

E-post: sankt-erik@telia.com

Kontakt med e-post

 

  2004-06-27